სეზონი 2015

ბაკურიანი, დიდველი 2015 გიგანტური სლალომი - 17.02.2015 Participants - Start Height - m Finish Height - m Length - m Gates -